หน้าแรก 
 ประวัติวัดกลางบางแก้ว 
 ประวัติเจ้าอาวาส 
พระพุทธวิถีนายก (บุญ)
พระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม)
หลวงปู่เจือ ปิยสีโล (เจือ)
พระครูสถิตบุญเขต
 สถานที่สำคัญภายในวัด 
หอพระไตรปิฎก
พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีฯ
อุโสถวัดกลางบางแก้ว
 ข่าวสารกิจกรรม 
ข่าวสารทั่วไป
กิจกรรมวัดกลางบางแก้ว
 กระดานสนทนาธรรม 
 แผนที่วัด 
พระเกจิอาจารย์
ข่าวสารกิจกรรม
สมาชิก
   
ͼ :
ʼҹ :
ѤҪԡ |
 
   
รับเมล์ข่าวสาร
Ѥ ¡ԡ
ӹǹҪ
ยินดีต้อนรับ
วัดกลางบางแก้ว  เป็นวัดริมแม่น้ำ  คือ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรี  หน้าวัดจึงหันสู่แม่ น้ำตามธรรมเนียมโบราณ  รวมทั้งพระอุโบสถก็หันสู่แม่น้ำ ทำให้อาคารหันไม่ตรงทิศเท่าใด ก็เลยเรียก กันเป็นที่คุ้นเคยว่า ทางด้านแม่น้ำ คือทางตะวันออก หอไตรก็หันด้านหนึ่งสู่แม่น้ำและเรียกขานตามแบบที่ทางวัด กลางบางแก้วเรียกว่า  ตั้งอยู่ในแนวตะวันออกตะวันตก
หลวงปู่เจือ มรณะภาพแล้ว

ณ วัน อังคาร ที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๒เวลา ๑๑.๑๔ น.
ที่โรงพยาบาลวิชัยยุ
ทธ
มรณะภาพ อายุรวม ๘๔ ปี พรรษาที่  
๕๘
วัน อันคาร ที่16นี้ทำบุญครบ 50 วันหลวงปู่ 10.00 พระสงฆ์ดำรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ 11.00 ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน109รูป

ข่าวสารทั่วไป
หลวงปู่เจือ มรณะภาพแล้ว
ณ วัน อังคาร ที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๒เวลา ๑๑.๑๔ น.
ที่โรงพยาบาลวิชัยยุ
ทธ
มรณะภาพ อายุรวม ๘๔ ปี พรรษาที่  
๕๘

พิธีทอดกฐิน
กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง คือกรอบไม้ชนิดหนึ่งสำหรับขึงผ้าให้ตึง สะดวกแก่การเย็บ ในสมัยโบราณเย็บผ้าต้องเอาไม้สะดึงมาขึงผ้าให้ตึงเสียก่อน แล้วจึงเย็บเพราะช่างยังไม่มีความชำนาญเหมื่อนสมัยปัจจุบันนี้ และเครื่องมือในการเย็บก็ยังไม่เพียงพอ เหมือนจักรเย็บผ้าในปัจจุบัน การทำจีวรในสมัยโบราณจะเป็นผ้ากฐินหรือแม้แต่จีวรอันมิใช่ผ้ากฐิน

โปรแกรมท่องเทียวนครปฐม
เมืองนครปฐมเดิมตั้งอยู่ริมทะเลเคยเป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่ง ซึ่งเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยทวาราวดีเพราะเป็นราชธานีที่สำคัญ มีหลักฐานเชื่อว่าศาสนาพุทธและอารยธรรมจากประเทศอินเดียเผยแพร่เข้ามาที่ นครปฐมเป็นแห่งแรก โดยสันนิษฐานจากองค์พระปฐมเจดีย์และซากโบราณวัตถุต่างๆ ที่ค้นพบที่จังหวัดนครปฐม นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ

นักธรรมตรี ปี ๒๕๕๒
การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือที่เรียกกันว่า "นักธรรม" เกิดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย เพื่อให้ภิกษุสามเณรผู้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรม วินัยได้สะดวกและทั่วถึง อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างออกไป


ห้องสนทนา
กระดานสนทนาธรรม
ͧ纺 з Ѿഷ
พูดคุยเรื่องธรรมะ
สนทนาภาษาธรรม เพื่อการเข้าใจชีวิตมากขึ้น
1
20/02/2010
การฝึกสมาธิ และ การปฏิบัติตน
การเตรียมตัวก่อนการทำสมาธิแ และ การฝึกตน
1
20/02/2010
ข่าวสารทั่วไป ประชาสัมพันธ์ โครงการต่างๆ
รวมเรื่องเกี่ยวกับ ธรรมะ
1
20/02/2010
กระดานสนทนาธรรม
 
วัดกลางบางแก้ว
ตำบลนครชัยศรี  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ริมแม่น้ำท่าจีน
© 2010 Copyrigth. Watkbk.com All rigths reserved.