วัดกลางบางแก้ว
อะ สัง วิ สุโล ปุ สะ พุภะ พุทธะ สังมิ อิสวา สุ
วัดกลางบางแก้ว  เป็นวัดริมแม่น้ำ  คือ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรี  หน้าวัดจึงหันสู่แม่ น้ำตามธรรมเนียมโบราณ  รวมทั้งพระอุโบสถก็หันสู่แม่น้ำ ทำให้อาคารหันไม่ตรงทิศเท่าใด ก็เลยเรียก กันเป็นที่คุ้นเคยว่า ทางด้านแม่น้ำ คือทางตะวันออก หอไตรก็หันด้านหนึ่งสู่แม่น้ำและเรียกขานตามแบบที่ทางวัด กลางบางแก้วเรียกว่า  ตั้งอยู่ในแนวตะวันออกตะวันตก
ประวัติวัดกลางบางแก้ว  
วัดกลางบางแก้ว  เป็นวัดริมแม่น้ำ  คือ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรี  หน้าวัดจึงหันสู่แม่ น้ำตามธรรมเนียมโบราณ รวมทั้งพระอุโบสถก็หันสู่แม่น้ำ ทำให้อาคารหันไม่ตรงทิศเท่าใด ก็เลยเรียก กันเป็นที่คุ้นเคยว่า ทางด้านแม่น้ำ คือทางตะวันออก หอไตรก็หันด้านหนึ่งสู่แม่น้ำและเรียกขานตามแบบที่ทางวัด กลางบางแก้วเรียกว่า  ตั้งอยู่ในแนวตะวันออกตะวันตก

เป็นวัดริมแม่น้ำ  คือ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรี  หน้าวัดจึงหันสู่แม่ น้ำตามธรรมเนียมโบราณ  รวมทั้งพระอุโบสถก็หันสู่แม่น้ำ ทำให้อาคารหันไม่ตรงทิศเท่าใด ก็เลยเรียก กันเป็นที่คุ้นเคยว่า ทางด้านแม่น้ำ คือทางตะวันออก หอไตรก็หันด้านหนึ่งสู่แม่น้ำและเรียกขานตามแบบที่ทางวัด กลางบางแก้วเรียกว่า  ตั้งอยู่ในแนวตะวันออกตะวันตก

วัดกลางบางแก้ว  เป็นวัดริมแม่น้ำ  คือ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรี  หน้าวัดจึงหันสู่แม่ น้ำตามธรรมเนียมโบราณ  รวมทั้งพระอุโบสถก็หันสู่แม่น้ำ ทำให้อาคารหันไม่ตรงทิศเท่าใด ก็เลยเรียก กันเป็นที่คุ้นเคยว่า ทางด้านแม่น้ำ คือทางตะวันออก หอไตรก็หันด้านหนึ่งสู่แม่น้ำและเรียกขานตามแบบที่ทางวัด กลางบางแก้วเรียกว่า  ตั้งอยู่ในแนวตะวันออกตะวันตก
อ่านต่อ
กิจกรรมวัดกลาง
กิจกรรมวัดกลางบางแก้ว
อ่านต่อ
พูดคุยเรื่องธรรมะ
สนทนาภาษาธรรม เพื่อการเข้าใจชีวิตมากขึ้น
อ่านต่อ
การฝึกสมาธิ
การเตรียมตัวก่อนการทำสมาธิแ และ การฝึกตน
อ่านต่อ
ข่าวสารทั่วไป
รวมเรื่องเกี่ยวกับ ธรรมะ
อ่านต่อ
พูดคุยเรื่องธรรมะ
สนทนาภาษาธรรม เพื่อการเข้าใจชีวิตมากขึ้น
อ่านต่อ
การฝึกสมาธิ
การเตรียมตัวก่อนการทำสมาธิแ และ การฝึกตน
อ่านต่อ
ข่าวสารทั่วไป
รวมเรื่องเกี่ยวกับ ธรรมะ
อ่านต่อ
วัดกลางบางแก้วตำบลนครชัยศรี
อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ริมแม่น้ำท่าจีน
© 2019 Copyrigth. Watkbk.com All rigths reserved.