หน้าแรก 
 ประวัติวัดกลางบางแก้ว 
 ประวัติเจ้าอาวาส 
พระพุทธวิถีนายก (บุญ)
พระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม)
หลวงปู่เจือ ปิยสีโล (เจือ)
พระครูสถิตบุญเขต
 สถานที่สำคัญภายในวัด 
หอพระไตรปิฎก
พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีฯ
อุโสถวัดกลางบางแก้ว
 ข่าวสารกิจกรรม 
ข่าวสารทั่วไป
กิจกรรมวัดกลางบางแก้ว
 กระดานสนทนาธรรม 
 แผนที่วัด 
พระเกจิอาจารย์
ข่าวสารกิจกรรม
สมาชิก
   
ͼ :
ʼҹ :
ѤҪԡ |
 
   
รับเมล์ข่าวสาร
Ѥ ¡ԡ
ӹǹҪ
 1. เป็นประธาน หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลนครชัยศรี
 2. มีการแสดงพระธรรมเทศนา ทำบุญใส่บาตร ทุกวันพระตลอดปี
 3. มีการทำบุญในวันมาฆบูชาเป็นประจำทุก ๆ ปี มีผู้ร่วมประชุมทำพิธี พระภิกษุสามเณรประมาณ ๒๐ รูป ประชาชนประมาณ ๓๐๐ คน
 4. มีการทำบุญในวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุก ๆ ปี มีผู้ร่วมประชุมทำพิธี พระภิกษุสามเณรประมาณ ๒๐ รูป ประชาชนประมาณ ๓๐๐ คน
 5. มีการทำบุญในวันอาสาฬหบูชาเป็นประจำทุก ๆ ปี มีผู้ร่วมประชุมทำพิธี พระภิกษุสามเณรประมาณ ๒๐ รูป ประชาชนประมาณ ๓๐๐ คน
 6. มีการอบรมภิกษุสามเณร เป็นประจำทุกกึ่งเดือน
 7. มีการอบรมศีลธรรมและประเพณีวัฒนธรรมแก่ประชาชนทุกวันพระตลอดปี
 8. มีผู้มารักษาอุโบสถศีลทุกวันพระ และมีการแสดงพระธรรมเทศนา
 9. มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเผยแผ่แก่ประชาชนและนักเรียนเป็นประจำ
 10. มีการร่วมมือกับราชการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมา
 11. จัดทำป้ายเชิญชวนชาวพุทธร่วมใจต้านภัยยาเสพติดด้วยการปฏิบัติตามแนวศีล ๕
การพัฒนาวัด  คือ
 1. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
 2. ปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ให้เหมาะสมในบริเวณวัด
 3. ชี้แนะให้ภิกษุสามเณรเห็นความสำคัญของสิ่งก่อสร้างภายในบริเวณวัด ช่วยกันรักษาทำความสะอาดเป็นประจำ
 4. ทางราชการมีการรณรงค์และพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ทางวัดได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา
 5. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อเกี่ยวกับการบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ เช่น ให้ความสะอาดในการใช้สถานที่ในวัด การยืมวัตถุสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น
วัดกลางบางแก้ว
ตำบลนครชัยศรี  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ริมแม่น้ำท่าจีน
© 2010 Copyrigth. Watkbk.com All rigths reserved.