หน้าแรก 
 ประวัติวัดกลางบางแก้ว 
 ประวัติเจ้าอาวาส 
พระพุทธวิถีนายก (บุญ)
พระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม)
หลวงปู่เจือ ปิยสีโล (เจือ)
พระครูสถิตบุญเขต
 สถานที่สำคัญภายในวัด 
หอพระไตรปิฎก
พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีฯ
อุโสถวัดกลางบางแก้ว
 ข่าวสารกิจกรรม 
ข่าวสารทั่วไป
กิจกรรมวัดกลางบางแก้ว
 กระดานสนทนาธรรม 
 แผนที่วัด 
พระเกจิอาจารย์
ข่าวสารกิจกรรม
สมาชิก
   
ͼ :
ʼҹ :
ѤҪԡ |
 
   
รับเมล์ข่าวสาร
Ѥ ¡ԡ
ӹǹҪ
ผลงานการบูรณปฏิสังขรณ์

พ.ศ. 2485 ก่อสร้างโรงเรียนเพิ่มวิทยามูลนิธิ โดยสร้างอาคารไม้สองชั้นข้างโรงเรียนประชาบาลพุทธวิถีประสิทธิ์ ให้เป็นโรงเรียนมัธยมสำหรับกุลบุตร กุลธิดา ได้ศึกษาเล่าเรียนชื่อว่า “โรงเรียนเพิ่มวิทยา” (ทำพิธีเปิดเรียนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2485) และต่อมาได้สร้างตึกเพิ่มวิทยาขึ้น (พ.ศ. 2500 ) จึงได้รื้ออาคารไม้หลังนี้ไปเสริมต่ออาคารเรียนทางด้านทิศตะวันตกของตึก เพิ่มวิทยา

พ.ศ. 2506 ได้รื้อตึกที่เจ้าคุณในตึกเจ้าอาวาสองค์ก่อนเคยอยู่ออก แล้วสร้างตึกใหม่มีช่อฟ้าใบระกาหลังคามุงกระเบื้องเคลือบ (อนุสาวรีย์) นำรูปท่านเจ้าคุณพุทธวิถีนายก (บุญ ขันธโชติ) ไปประดิษฐ์ไว้เป็นอนุสรณ์ สำหรับให้บรรดาศิษยานุศิษย์และผู้เคารพนับถือท่านเป็นที่สักการบูชา


พ.ศ. 2507
ได้ปรับปรุงเสนาสนะเขตสังฆาวาสใหม่หมดให้แลดูเหมาะสม

พ.ศ. 2508 ได้สร้างฌาปนสถานขึ้นที่บริเวณด้านใต้ของวิหาร ในการนี้ต้องถมสระน้ำของเดิมที่มีอยู่เพราะบริเวณสถานที่ไม่พอ

พ.ศ. 2509 หลังคาวิหารชำรุด ได้ซ่อมแซมใหม่ทั้งหมดและทาสีวิหารใหม่

พ.ศ. 2510 สร้างกุฏิสงฆ์ใหม่อีกหลายหลัง เพื่อให้เพียงพอแก่พระภิกษุสามเณร

พ.ศ. 2511 กำแพงพระอุโบสถโดยรอบแตกร้าวมานานแล้ว จึงได้ตกลงดำเนินการก่อสร้างใหม่ และทำการปรับพื้นโดยรอบโบสถ์ให้แลดูเหมาะสมยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2516
ศาลาการเปรียญหลังใหญ่ ซึ่งสร้างแต่สมัยหลวงปู่บุญชำรุดได้บูรณะใหม่ตั้งแต่หลังคาตลอดจนพื้นไม้ ทั้งหมด

พ.ศ. 2517
  1. ปรับปรุงซ่อมสร้างกุฏิสงฆ์ชายแม่น้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เทพื้นคอนกรีตเชื่อมโยงให้สะดวกแก่การสัญจร
  2. ซ่อมสร้างบูรณะช่อฟ้าใบระกา โบสถ์และเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ศาลาตรีมุข หน้าพระอุโบสถใหม่
  3. ปฏิสังขรณ์มณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทใหม่ทั้งหมดจนบัดนี้แลดูงดงาม เหมือนของเดิม
พระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม ปุญญวสโน) เจริญอายุได้ 97 ปี พรรษาที่ 77 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำรงสมณเพศอย่างเคร่งครัดด้วยศีลาจารวัตรเป็นที่ เลื่อมใสศรัทธาแก่ประชาชนทั่วไป เสียสละตนเพื่อประโยชน์แก่สังคม สร้างคุณอเนกแก่กุลบุตร กุลธิดา ด้วยการก่อสร้างและทำนุบำรุงการศึกษาให้เจริญงอกงามไพบูลย์ นับว่าท่านได้สร้างคุณงามความดีไว้ไพศาลยิ่ง เมื่อกาลที่ท่านต้องจากไปก็ยังความเศร้าสลดแก่บรรดาสานุศิษย์และประชาชนที่ เคารพนับถือท่านอย่างยิ่ง
วัดกลางบางแก้ว
ตำบลนครชัยศรี  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ริมแม่น้ำท่าจีน
© 2010 Copyrigth. Watkbk.com All rigths reserved.